MASTILA ZA PEČATE ZA MESNU INDUSTRIJU

Mastilo za pečate za obeležavanje mesa proizvodimo u više boje. Boje koje koristimo su jestive, intenzivne i postojane, i po svim kriterijumima u skladu sa EU standardima.

KAO NAJČEŠĆI PRIMER ZA KORIŠĆENJE MASTILA ZA PEČATE ZA MESNU INDUSTRIJU IZDVAJAMO

KAO NAJČEŠĆI PRIMER ZA KORIŠĆENJE MASTILA ZA PEČATE ZA MESNU INDUSTRIJU IZDVAJAMO

https://www.finsproduct.co.rs/wp-content/uploads/2022/06/pecat_01.jpg
https://www.finsproduct.co.rs/wp-content/uploads/2022/06/pecat_02.jpg
https://www.finsproduct.co.rs/wp-content/uploads/2022/06/pecat_03.jpg