POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI PROIZVODA

POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI PROIZVODA

Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda daje osnov za postizanje ciljeva kroz:

  • Stalno identifikovanje i preispitivanje potreba i zadovoljenje zahteva i očekivanja korisnika, uz konstantno visok kvalitet proizvoda i usluga, kao i sticanje međusobnog poverenja.
  • Stalno povećanje učešća na tržištu, ostvarivanje prihoda i profita kontinualnim poboljšanjem efektivnosti i efikasnosti svih procesa uz unapređenje organizacionih, tehnoloških, tehničkih i infrastrukturnih uslova i uz obezbeđenje potrebnih resursa za efektivno funkcionisanje IMS-a.
  • Izgradanju i održavanje partnerskih odnosa sa korisnicima, dobavljačima, državnim organima i drugim zainteresovanim stranama kroz međusobno poverenje, razmenu znanja, iskustva i podsticanjem na aktivnu primenu svih mera u cilju unapređenja kvaliteta i osiguranja bezbednosti proizvoda.
  • Sistematski razvoj i unapređenje znanja i sposobnosti rukovodstva i zaposlenih kroz obuke i povećanje motivacije za rad kroz poboljšanje uslova rada i životnog standarda.
  • Održivo dugoročno poslovanje zasnovano na razvoju, proizvodnji i prodaji konkurentnih proizvoda koji svojim kvalitetom, ali i cenom zadovoljavaju potrebe tržišta.
  • Aktivno učešće svih zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu pružanja usluga.

Svi zaposleni u preduzeću FINS PRODUCT d.o.o. Odgovorni su da dodeljene zadatke obavljaju na najbolji mogući način prema pravilima struke, zahtevima dokumenata integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane, da čuvaju stečeni imidž organizacije na tržištu i na svakom drugom mestu, poštujući pravila rada i kodeksa ponašanja.

Direktor FINS PRODUCT d.o.o. Odgovoran je za utvrđivanje merljivih ciljeva koji proizilaze iz ove Politike, kao i kontrolu i adekvatnost njenog sprovođenja. Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda preispituje se jednom godišnje da bi se utvrdila njena efektivnost i nalazi se na raspolaganju svim zainteresovanim stranama.

Beograd 05.05.2020.

Direktor, Larisa Jovanović