Dezinfekcija objekata za životinje

ALDEKOL DES FF je sredstvo koje se koristi za d ezinfekciju objekata za životinje, primenjuje se uveterini za dezinfekciju farmi živine, svinja, goveda, koza, ovaca, zečeva i opreme inkubatorskih stanica kao i transportnih vozila, dezobarijera i ostalih površina u sklopu farmi.

 

Dezinfekcija ALDEKOL DES FF je proizvod poznate nemačke kuće EWABO fabrika koja je specijalizovana za proizvodnju sredstava za dezinfekciju sa različitim aktivnim supstancama i u različite svrhe.

ALDEKOL DES FF poseduje sledeće karakteristike

 • Baktericidna, fungicidna i virucidna aktivnost
 • Ekonomično nisku koncentraciju
 • Formulaciju bez fenola i formaldehida
 • Ne korozivan i ne ostavlja tragove
 • Laka i sigurna upotreba

Aktivni sastojci

 • Glutaral
 • Benzil ( C12-C16 ) alkidimetilamonijumhlorid, didecildimethilamonijumhlorid

Efikasnost

Reference bakterija / gljivica

 • Staphylococcus aureus
 • Streptococcus faecalls
 • Pseudomonas aeruginoss
 • Salmunella typhimunium
 • Candida albicans

ALDEKOL DES FF je potpuno efikasna dezinfekcija protiv

 • Aujeszky virusa
 • H5N1 virusa (ptičiji grip)
 • Tip A5 virus (stopala i usana)

Primena

Primenjuje se na prethodno očišćene površine sledećom opremom

 • Čistači pod pritiskom
 • Konvencionalni sprej aparati
 • Aerosolni generatori
 • Oprema za penasto pranje

Radna forma dezinfekcije koja se preporučuje baktericidna, fungicidna i virucidna

 • Preventivna dezinfekcija 0,25 % / 2 sata
 • Generalna dezinfekcija 0,50 % / 4 sata

Zamagljivanje

 • Preventivna dezinfekcija 0,75 l / 1000 m3
 • Generalna dezinfekcija 1,5 l / 1000 m3